Evakuacija OŠ Markuševec

3. svibnja 2017. g. održana je zajednička vježba DVD Gračani i DVD Vidovec; evakuacija i spašavanje radnika, učenika i korisnika OŠ Markuševec. Cilj vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja OŠ Markuševec. Sudjelovalo je 6 članova DVD Vidovec i 4 člana DVD Gračani.

Naziv vježbe: Požar kuhinje.

U vježbi je korištena slijedeća oprema:

  • gašenje požara u kuhinji s jednim mlazom uz upotrebu izolacijskih aparata;
  • štićenje vanjskog objekta s jednim mlazom;
  • spašavanje unesrećene osobe uz upotrebu daske za mobilizaciju i korita.