Vježba evakuacija dječjeg vrtića

Prema planu rada DVD Gračani, 4. svibnja 2017. godine provedena je vježba evakuacije dječjeg vrtića I.B. Mažuranić na dvije lokacije: Podučni objekt Rutvica, Berečka  3 i Kosjenka,   Kapucinska 20.

Cilj vježbe je provjera spremnosti tehničkog osoblja vrtića kao i odgajatelja sa postupkom evakuacije.

U vježbi je sudjelovalo 5 članova DVD Gračani.

Podučni objekt Kosjenka

Podučni objekt Kosjenka

Podučni objekt Rutvica