Grad mladih – Granešina

15.06.2017. održana je prezentacija rada DVD-a  u “Gradu mladoh – Granešina” poznatijem pod nazivom Pionirski grad. Na prezentaciji su prikazani načini gašenja početnog požara brentačama i visokotlačnim modulom, te transport pomoću tirolske prečnice.

Djeca koja su bila na boravku u Gradu mladih, veselo su učestvovala u prezentaciji i ekukaciji, čime je postignut cilj i svrha zajedničkog druženja s članovimima DVD-a i djecom.