Dislokacija – NP Krka

U periodu 02-06.08.2017. DVD Gračani odlazi na 2 dislokaciju, u Šibensko-Kninsku županije.

Upućeni u “Nacionalni Park Krka”, u obranu manastira, spomenika kulture. Nakon toga su upućeni na DInaru i 06.08.17. nakon 14:00 vraćaju se u Zagreb.