Dislokacija – Split

U periodu od 17-20.07.2017. godine, 5 vatrogasaca DVD Gračani sudjelovali su u gašenju požara na području Žrnovnice, Srinjine, Dugobabama i Podstrani.