MB Remetska

Na blagdan Velike Gospe, članovi DVD-a su sudjelovali u dežurstvu sas ukupno 4 člana, u dvije smjene. Dežurstvo je trajalo od 08:00-21:00 sat. nije bilo potrebe za intervencijom.