MB Sljemenska kraljica Hrvata

16.07.2017. godine DVD Gračani je odradilo dežursto povodom blagdana Majke Božje Sljemenske kraljice Hrvata.

Sudjelovali su sa terenskim vozilom Mazda i 4 vatrogasca.

dr. Andrija Štampar

16.06.2017. godine u prijepodnevnim satima, održana je vježba na objektu “dr. Andrija Štampar” u Zagrebu na kojoj su sudjelovali: DVD Zagreb – nositelj vježbe, DVD Šestine, DVD Bukovac, DVD Bijenik i DVD Gračani.

Svaki od navedenih DVD-a imao je specifični dio gašenja požara i spašavanja osoba.

Zadatak DVD Gračani je bio: spašavanje unesrećene osobe s 1. kata putem prečnice i korita što je odrađeno uspješno i u vrlo kratkom roku.

Po završetku vježbe, napravljena je zajednička analiza i kratko druženje svih učesnika.

Grad mladih – Granešina

15.06.2017. održana je prezentacija rada DVD-a  u “Gradu mladoh – Granešina” poznatijem pod nazivom Pionirski grad. Na prezentaciji su prikazani načini gašenja početnog požara brentačama i visokotlačnim modulom, te transport pomoću tirolske prečnice.

Djeca koja su bila na boravku u Gradu mladih, veselo su učestvovala u prezentaciji i ekukaciji, čime je postignut cilj i svrha zajedničkog druženja s članovimima DVD-a i djecom.

INA DELTA rally

09 i 10. 06.2017. godine DVD Gračani sudjelovalo je kao jedna od vatrogasnih potpora u osiguranju rally-a u servisnoj zoni na Zagrebačkom velesajmu i uz samu stazu oko zgrade Ina, te na Sljemenskom dijelu rally-a.

Vježba – OŠ Gračani

10. svibnja 2017. održana je zajednička vježba DVD Gračani i DVD Šestine.

Sudjelovali su od strane DVD Šestine 3 vatrogasca i šumar vozilo i DVD Gračani sa 6 člana.

Osoblje škole nije bilo upoznato sa održavanjem vježbe. Evakuacija odrađena bez panike i u zakonskom roku; evakuacija ukupno 343, od toga 51 odrasle osobe u vremenu od 2 minute i 46 sekunde.

Nastavi čitati

Evakuacija OŠ Markuševec

3. svibnja 2017. g. održana je zajednička vježba DVD Gračani i DVD Vidovec; evakuacija i spašavanje radnika, učenika i korisnika OŠ Markuševec. Cilj vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja OŠ Markuševec. Sudjelovalo je 6 članova DVD Vidovec i 4 člana DVD Gračani.

Naziv vježbe: Požar kuhinje.

Nastavi čitati

Vježba evakuacija dječjeg vrtića

Prema planu rada DVD Gračani, 4. svibnja 2017. godine provedena je vježba evakuacije dječjeg vrtića I.B. Mažuranić na dvije lokacije: Podučni objekt Rutvica, Berečka  3 i Kosjenka,   Kapucinska 20.

Cilj vježbe je provjera spremnosti tehničkog osoblja vrtića kao i odgajatelja sa postupkom evakuacije.

Nastavi čitati

Sv. Florijan

U spomen na Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca i preminule članove društva, služena je misa u župnoj crkvi u Gračanima kojoj su nazočili članovi DVD-a. Nakon mise u prostorijama DVD-a održana je svečana sjednica UO i NO povodom Sv. Florijana i mjeseca zaštite od požara. Nakon zajedničke sjednice nastavljeno je druženje članova društva.

Mladi vatrogasac, subota 11.03.2017.

U sklopu projekta „Mladi vatrogasac“ , u subotu 11.03 odveli smo gračansku mladež na edukativni izlet na Medvednicu. Polazak djece je bio u 9.00 sati ispred OŠ Gračani, sam prijevoz je bio organiziran s autobusom Croatia busa. Dolaskom do šumskih jaslica djeca su upoznata s vozilima i opremom DVD Gračani i susjednih nam društava Šestine i Bukovac, drugi dio edukacije je bio usmjeren u natjecateljskom duhu gdje su se djeca natjecala u rušenju meta pomoću brentača i D cijevne pruge. Sama edukacija je završila s pokaznim gašenjem vatre s aparatima za početno gašenje gdje su djeca pokazala oduševljenje s pokazanim…..najhrabriji su se po završetku spustili po tirolskoj žičari. Izlet je završio s ručkom u restoranu „ Stara Lugarnica“. Povratak u Gračane je bio u 15.00 sati
Zahvaljujemo susjednim DVD-ima Šestine i Bukovac na suradnji i OŠ Gračani na pokazanoj
volji za suradnju u radu s mladeži.

  • Mladi vatrogasac, 11.03.2017.